7 February 2011 (Terasa Sekejap)


"Masa Semakin Singkat"

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah .

“Artinya : Tidak akan datang kiamat sehingga …, zaman semakin berdekatan “.

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah pula, katanya : Telah bersabda Rasulullah.

“Artinya : Tidak akan datang kiamat sehingga waktu semakin berdekatan , setahun seperti sebulan, sebulan seperti sejumaat, sejumaat seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam terasa hanya sekejap”.


Imam Abu Hamzah 1} berkata : “Boleh jadi yang dimaksud dengan berdekatannya zaman ialah jangka waktu itu menjadi pendek sebagaimana disebutkan dalam hadits : “Tidak akan datang hari kiamat sehingga masa setahun itu seperti sebulan”. Dengan demikian, perpendekan waktu itu boleh jadi bersifat hissiyah dan boleh jadi bersifat maknawi . Yang bersifat hissi hingga sekarang belum nampak, mungkin baru akan terjadi ketika kiamat sudah dekat.


Adapun yang bersifat maknawi sudah terjadi, dan hal ini dapat dirasakan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan agama dan yang memiliki perhatian dan kejelian terhadap urusan duniawi. Hal ini dapat dijumpai ketika mereka tidak lagi dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dapat mereka selesaikan dengan porsi waktu yang sama. Mereka mengeluh hal itu, tetapi tidak mereka ketahui sebabnya. Hal ini boleh jadi disebabkan lemahnya keimanan karena banyaknyan perkara dan praktik hidup yang bertentangan dengan syara’ dalam pelbagai aspek. Dan lebih parah lagi dalam masalah makanan, di antaranya ada yang haram melulu dan ada pula yang syubhat. Juga banyak pula orang yang tidak memperdulikan cara mencari harta apakah dengan jalan halal atau dengan jalan haram, yang penting mendapatkan hasil yang banyak.


Pada kenyataannya, barakah pada waktu , rizki, dan tanaman itu hanya diperoleh dengan iman yang kuat, mengikuti perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya. Allah berfirman.

“Artinya : Kalau penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertaqwa, niscaya Kami bukakan bagi mereka barakah-barakah dari langit dan dari bumi”


0 Response to "7 February 2011 (Terasa Sekejap)"

Post a Comment

Followers

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme